top of page

Halikarnas Gayrimenkul Yatırım Yönetim Kiralama Hizmetleri A.Ş.

HES Kodu Sorgulama Aydınlatma Metni

 

İşbu Aydınlatma Metni, COVID-19 virüsü salgınının yayılmasını engellemek ve etkilerini hafifletmek adına HALİKARNAS A.Ş. tarafından paylaştığınız Hayat Eve Sığar (“HES”) kodunun işlenmesi esasları hakkında ziyaretçilerimizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında bilgilendirmek için hazırlanmıştır. İşbu Aydınlatma Metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere www.avenuebodrum.com adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan erişilebilmektedir.

 Kişisel Verilerin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, aşağıdaki tabloda belirtilen amaçlara uygun olarak, Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen hukuki sebepler uyarınca işlenmektedir:

 

Kişisel Veri

HES Kodu (toplu kullanım alanlarında geçirilecek süre boyunca bulaşma riskini azaltmak amacına hizmet eden ve hastalık riski taşıyıp taşımadığına ilişkin bilgi)

İşleme Amacı

• Şirketimize ait işletme ve tesis binalarında sağlıklı bir iş ortamının sağlanması, 
• Ziyaretçilerimizin hastalık riski taşıyıp taşımadığının takip edilmesi 
• İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin faaliyetlerin planlanması ve icrası, 
• İş faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması ve yürütülmesi ile veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini

Hukuki Sebebi

•Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

•Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

 

Kişisel Verilerin Toplanması

HES Kodu, ZORLU olarak işletmemizde güvenliği sağlama ve gözetme yükümlülüğümüzü yerine getirmek ve hem çalışanlarımız hem de ziyaretçilerimiz için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak amacıyla, süresiz kod olarak görevli kişiler vasıtası ile otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü veya elektronik şekilde toplanmaktadır.

 Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel veriler işbu Aydınlatma Metni’nin “Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları” başlıklı bölümünde belirtilen amaçlar doğrultusunda Kanun’un 8.maddesi kapsamında belirtilen aktarım şartları çerçevesinde;

• İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin planlanması ve yürütülmesi kapsamında destek alınan iş sağlığı ve güvenliği firmalarına,

• Yasal ya da düzenleyici yükümlülükleri ya da talepleri yerine getirmek için yetkili kurum ve kuruluşlara ilgili olduğu ölçüde aktarılabilmektedir.

 

Kişisel Verilere Erişim ve Kanun Kapsamında İlgili Kişi Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğe” göre  www.avenuebodrum.com web sitemizde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve Şirketimiz sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

bottom of page